Celostátní speciální výstava kníračů

30.10.2010 20:04

V Mladé Boleslavi se Archy umístil ve třídě mladých se známkou: .... V1